Materies

Ons kantoor met al haar medewerkers wordt gekenmerkt door een uitgebreide kennis in ieder vakgebied,
derhalve dat u bij ons steeds terecht kan voor tal van diensten die kaderen in de professionele activiteiten van de advocaat
zoals het verstrekken van juridisch advies, de vertegenwoordiging/verdediging in rechte,
het opstellen van gedinginleidende akten, het uitwerken van een juridische strategie, raadsverstrekking,…

Desalniettemin hebben wij een bijzondere specialisatie in navolgende voorkeurmateries:

Oplossingsgerichte projectbegeleiding

OMGEVINGSRECHT:

- begeleiding voor ondernemers, architecten en particulieren bij het indienen van aanvragen;

- het instellen van administratieve beroepen of de verdediging hierbij;

- het instellen van schorsings- en vernietigingsberoepen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State;

- ....

 

Bijlage 10

GOEDERENRECHT:

- Betwisting omtrent erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, rechten van uitweg

- Betwistingen inzake (mede-)eigendom
- Appartementsrecht
- Burenhinder
-…

Bijlage 4

PERFORMANTE ONDERSTEUNING

AANNEMINGS- EN BOUWRECHT:

- Geschillen met de verschillende actoren van het bouwproces (architect, aannemer, bouwheer…)
- Procedures inzake bouwgebreken
- Advies opstellen (aannemings-)overeenkomsten
- Eigendomsbetwistingen
- …

Bijlage 16

PERSONEN- EN FAMILIERECHT EVENALS HUWELIJKSVERMOGENSRECHT:

- Echtscheiding
- Dringende en voorlopige maatregelen kinderen
- Ouderlijk gezag en verblijfsproblematiek
- Vorderingen inzake alimentatie
- Vereffening-verdeling
- Bemiddeling en wijzigingsprocedure
- Problemen inzake erfrecht
- Aangifte/aanvaarding/verwerping nalatenschap
- Adoptie/ afstamming

-…

CORRECTE EN VLOTTE BEHANDELING

VERKEERSRECHT:

- Strafrechtelijke verdediging Politierechtbank
- Burgerlijke partijstellingen inzake verkeersongevallen
- Betwistingen van schadevorderingen
- …

Bijlage 3

STRAFRECHT

- Verdediging bij strafrechtelijke vervolging
- Burgerlijke partijstelling
- Voorlopige hechtenis
- Bijstand aanhoudingsmandaten
-…

home

ARBEIDS- & SOCIAALZEKERHEIDSRECHT:

- Arbeidsongeschiktheidsprocedures
- Arbeidsongevallenprocedures
- Ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
- Verlies arbeidsinkomen/bijstandsuitkeringen
- …

Bijlage 7

WONING- EN HANDELSHUUR:

- Achterstallige huur
- Tenuitvoerlegging voor schuldeisers
- Snelle ontbinding van huurcontracten en opvolging
- Betwisting tenuitvoerlegging tegen schuldenaar
- Nakomen van huurverplichtingen
- Procedures bewarend beslag
- Bemiddelende tussenkomst
- Procedures uitvoerend beslag
- Bijstand opstellen huurovereenkomsten
-…

KLANTVRIENDELIJKE ONDERSTEUNING

HANDELS- EN VENNOOTSCHAPSRECHT

- Snelle invordering van facturen
- Ondernemingen in moeilijkheden
- Afhandeling faillissementen: aangifte, aangifte schuldvorderingen
-…

 

Bijlage 6

NATIONALE EN INTERNATIONALE ARBITRAGE

- Sportgerelateerde arbitrage


PACHT- EN AGRARISCH RECHT

KOSTENBESPAREND

CONSUMENTENRECHT
COLLECTIEVE SCHULDENREGELING:

- Opening Collectieve Schuldenregeling
- Bijstand bij vordering tot herroeping
-…

Schermafbeelding 2024-01-18 om 19.36.26

SPORTRECHT:

- Procedures in de wielersport

FISCAAL RECHT:

- Leegstandheffingen
- Heffingen op verwaarlozing
-…