Jarenlange ervaring
en opgebouwde expertise
in 7 specialisaties

Huwen, samenwonen, beëindiging van de relatie & de gevolgen voor uw kinderen

De beëindiging van de relatie met uw partner leidt vaak niet alleen tot emotionele maar ook tot financiële en juridische moeilijk- heden zowel voor uzelf als voor uw kinderen.

Uw huis en toebehoren

Het aankopen, verkopen, bouwen of verbouwen van uw woning leidt frequent tot zowel burgerlijke geschillen met makelaars, aannemers, architect of derden als tot administratieve procedures in kader van de aanvraag, weigering of betwisting van stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunningen.

Uw burgerlijke geschillen en schadevorderingen

Geschillen met uw buurman, betwistingen omtrent erfdienstbaarheden, schade die u ten gevolge van een derde hebt geleden en wenst vergoed te zien, gemaakte overeenkomsten die niet worden nageleefd,… Situaties waarmee wij allemaal wel eens geconfronteerd worden.

Uw strafrechtelijke verdediging

Wordt u voor een strafrechtbank vervolgd (verkeer, diefstal, slagen en verwondingen…) of bent u daarentegen slachtoffer geworden van een misdrijf of verkeersongeval.

Uw sociale zekerheid

Als werknemer bent u verzekerd tegen verschillende vormen van sociale risico’s als ziekte, (arbeids-)ongeval, werkloosheid, ouderdom…

Uw factuur

Iedere zelfstandige of onderneming komt jammer genoeg in aanraking met onbetaalde facturen van de door hem/haar geleverde goederen of gepresteerde diensten.

De nalatenschap en de verdeling ervan

Het overlijden van uw familielid brengt complexe juridische situaties met zich mee waarin de gewone burger de bomen door het bos niet meer ziet.