Over ons

Ons kantoor met al haar medewerkers wordt gekenmerkt door een uitgebreide kennis in ieder vakgebied,
derhalve dat u bij ons steeds terecht kan voor tal van diensten die kaderen in de professionele activiteiten van de advocaat
zoals het verstrekken van juridisch advies, de vertegenwoordiging/verdediging in rechte,
het opstellen van gedinginleidende akten, het uitwerken van een juridische strategie, raadsverstrekking,…

Desalniettemin hebben wij een bijzondere specialisatie in navolgende voorkeurmateries:

SNELLE INVORDERING VAN FACTUREN

AANNEMINGS- EN BOUWRECHT

- Geschillen met de verschillende actoren van het bouwproces (architect, aannemer, bouwheer…)
- Procedures inzake bouwgebreken
- Advies opstellen (aannemings-)overeenkomsten
- Eigendomsbetwistingen
- …

Bijlage 1

ADMINISTRATIEF RECHT

(RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW, MILIEURECHT)
- Aanvraag of betwisting bouw- en milieuvergunningen
- Procedures tegen de uitspraak van stad/gemeente inzake vergunningen
- Verdediging/inleiding beroepsprocedures bij de Bestendige Deputatie
- Verdediging/inleiding Procedures Raad voor Vergunningsbetwistingen
- Verdediging/inleiding Procedures Raad van State
- …

Bijlage 2

ARBEIDS- EN SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT:

- Arbeidsongeschiktheidsprocedures
- Arbeidsongevallenprocedures
- Ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
- Verlies arbeidsinkomen/bijstandsuitkeringen
- …

Bijlage 3

BANK- EN KREDIETRECHT

- Geschillen inzake consumenten- en/of hypothecair krediet
- Invorderingen en tenuitvoerlegging in opdracht van financiële instellingen
- Geschillen inzake voorrechten en zekerheden
- …

OPLOSSINGSGERICHTE BEMIDDELING

BESLAG- EN EXECUTIERECHT

- Tenuitvoerlegging voor schuldeisers
- Betwisting van tenuitvoerlegging
- Betwisting tenuitvoerlegging tegen schuldenaar
- Procedures bewarend beslag
- Procedures uitvoerend beslag
- …

Bijlage 4

BURGERLIJK AANSPRAKELIJK- HEIDSRECHT

- Verdediging/opstellen vorderingen inzake letselschade
- Verdediging/opstellen vorderingen inzake materiële schade
-…

CORRECTE EN VLOTTE BEHANDELING

CONSUMENTENRECHT
COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

- Opening Collectieve Schuldenregeling
- Bijstand bij vordering tot herroeping
-…

Bijlage 5

EIGENDOMSRECHT

- Betwisting omtrent erfdienstbaarheden, vruchtge- bruik, erfpacht, opstal, rechten van uitweg
- Betwistingen inzake (mede-)eigendom
- Appartementsrecht
- Burenhinder
-…

Bijlage 6

FISCAAL RECHT

- Leegstandheffingen
- Heffingen op verwaarlozing
-…

Bijlage 7

HANDELS- EN VENNOOTSCHAPSRECHT

- Snelle invordering van facturen
- Ondernemingen in moeilijkheden
- Afhandeling faillissementen: aangifte, aangifte schuldvorderingen
-…

KLANTVRIENDELIJKE ONDERSTEUNING

HUUR- EN HANDELSRECHT

- Achterstallige huur
- Tenuitvoerlegging voor schuldeisers
- Snelle ontbinding van huurcontracten en opvolging
- Betwisting tenuitvoerlegging tegen schuldenaar
- Nakomen van huurverplichtingen
- Procedures bewarend beslag
- Bemiddelende tussenkomst
- Procedures uitvoerend beslag
- Bijstand opstellen huurovereenkomsten
-…

MEDISCH RECHT

Bijlage 16

MILIEURECHT

- Administratief milieurecht inzake vergunninge


NATIONALE EN INTERNATIONALE ARBITRAGE

- Sportgerelateerde arbitrage


PACHT- EN AGRARISCH RECHT

KOSTENBESPAREND

PERSONEN-, JEUGD- EN FAMILIERECHT EVENALS HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

- Echtscheiding
- Dringende en voorlopige maatregelen kinderen
- Ouderlijk gezag en verblijfsproblematiek
- Vorderingen inzake alimentatie
- Vereffening-verdeling
- Bemiddeling en wijzigingsprocedure
- Problemen inzake erfrecht
- Aangifte/aanvaarding/verwerping nalatenschap
- Adoptie/ afstamming
-…

Bijlage 9

SPORTRECHT

- Procedures in de wielersport

STRAFRECHT

- Verdediging bij strafrechtelijke vervolging
- Burgerlijke partijstelling
- Voorlopige hechtenis
- Bijstand aanhoudingsmandaten
-…

Bijlage 10

VERKEERSRECHT

- Strafrechtelijke verdediging Politierechtbank
- Burgerlijke partijstellingen inzake verkeersongevallen
- Betwistingen van schadevorderingen
- …